?

Log in

No account? Create an account
tani-flint - Nuclear Blast [entries|archive|friends|userinfo]
Nuclear Blast

UA TOP Bloggers

[ website | Trust noone ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

tani-flint [жовтень. 12-е, 2013|03:45 pm]
Nuclear Blast
Щойно у дворі дому, де живу бачив Таню
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: sparrow_hawk
2013-10-12 04:31 pm (UTC)
опа %)

якщо зустрінеш - переказуй від мене вітання :0)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-12 05:52 pm (UTC)
та я її бачив на відстані .5 метра. Однак упізнання пришло вже трохи згодом.

Вона мене не впізнала
(Відповісти) (Parent) (Thread)