?

Log in

tani-flint - Nuclear Blast [entries|archive|friends|userinfo]
Nuclear Blast

UA TOP Bloggers

[ website | Trust noone ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

tani-flint [жовтень. 12-е, 2013|03:45 pm]
Nuclear Blast
Щойно у дворі дому, де живу бачив Таню
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: sparrow_hawk
2013-10-12 04:31 pm (UTC)
опа %)

якщо зустрінеш - переказуй від мене вітання :0)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-12 05:52 pm (UTC)
та я її бачив на відстані .5 метра. Однак упізнання пришло вже трохи згодом.

Вона мене не впізнала
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tani_flint
2013-10-12 11:03 pm (UTC)
это где же? )
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-13 02:32 pm (UTC)
Бажана, недалеко від Піраміди
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tani_flint
2013-10-13 07:01 pm (UTC)
а, было дело. случается, бываю там
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-16 09:08 pm (UTC)
фігасє

то ви свистіть, може по чаю, ага?

Edited at 2013-10-16 21:09 (UTC)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tani_flint
2013-10-18 03:26 pm (UTC)
оке )
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-10-19 08:37 pm (UTC)
о. мене у фейсбуці додали.

напишу СМС тоді, коли на чай.
(Відповісти) (Parent) (Thread)