?

Log in

я не вкурював у віскі - Nuclear Blast [entries|archive|friends|userinfo]
Nuclear Blast

UA TOP Bloggers

[ website | Trust noone ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

я не вкурював у віскі [вересень. 27-е, 2013|10:44 pm]
Nuclear Blast
А тепер у мене скінчилася літрова пляшка black label і я у печалі (чисто хінт - вдома ще є 60-80 пляшок бухла, здебільшого вино).

stay tuned - я завше читаю, що мені пишуть.
ПосиланняВідповісти

Comments:
From: rumbatutumba
2013-09-27 08:00 pm (UTC)
о, я теж недоганяв, а потим підсів на бурбон
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: essetil
2013-09-27 08:13 pm (UTC)
бурбон не осилив, навіть будучи у Тенесі.
до речі у кентукі є прикольне пиво, вони його витримують у діжках з-під бурбону.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: junmat
2014-04-16 06:34 pm (UTC)
абсент и арберг с лагавулиным - наше всё.
(Відповісти) (Thread)